Tom

I alt: 0,00 kr.

Compagniet

Go' vin – en smagssag

Reklamation & fortrydelse

Fortrydelse

Ifølge Forbrugeraftaleloven er drikkevarer ikke omfattet af returret.

Compagniet har dog valgt at yde den ekstra service, at give dig 14 dages ombytningsret fra det tidspunkt, du modtager vinen.

Du kan vælge at bytte vinen til en anden vin fra Compagniets sortiment eller få pengene tilbage, eksklusiv alle eventuelle leveringsomkostninger.

Billetter til Winemakers Dinners kan ikke returneres eller ombyttes. 

Hvis du returnerer varen til Compagniet, skal du blot forinden aftale det med Helge enten per                tel. 23 43 67 89 eller per e-mail: helge@compagniet.dk. Desuden skal du medsende kopi af fakturaen.

Den returnerede vin skal være i samme stand som ved leveringen. Vinen returneres til adressen:

Compagniet. Åsvej 3, Jersie Landsby, 2680 Solrød Strand

NB! Bemærk venligst at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.

 

Reklamation

Compagniet yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, dog følger reklamationen varens naturlige holdbarhed.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Compagniet indenfor rimelig tid. Varen kan returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

 

Gode råd og pratisk information omkring Fortrydelse

Uddrag af bilag i Forbrugerstyrelsens oplysninger omkring fortrydelse:

De kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen:

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået varen eller den første levering i hænde.

De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, De har modtaget varen.

Hvis De f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder De?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til sælger. Det er tilstrækkeligt, at De inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. gemme kvitteringen for, at De har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Medmindre andet er aftalt, skal De selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Har sælgeren i henhold til aftalen leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelsen dog sælgeren.

Sælgerens navn og adresse, hvortil varen skal tilbagesendes:

Compagniet, Åsvej 3, Jersie Landsby, 2680 Solrød Strand

De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset mv.

Betingelser for at fortryde aftalen

Det er som hovedregel en betingelse, at De kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da De modtog den.